Actualitat Notícies

BONS COMERÇOS D’ALMUSSAFES
AGO 2023

La campanya “Bons comerços d’Almussafes” consisteix en posar en circulació bons de consum de 25,00 euros per persona consumidora que es podran utilitzar en qualsevol dels establiments comercials i serveis d'Almussafes que s'adherisquen a la iniciativa.

La situació de crisi econòmica derivada de la guerra d'Ucraïna i últims espertenecs de la pandèmia del COVID-19, ha tingut un impacte negatiu en el conjunt de l'activitat econòmica local, que ha afectat de manera especialment virulenta al sector comercial i serveis,a  la qual cosa obliga a les administracions públiques, i en concret a l'Ajuntament d'Almussafes, a prendre mesures per a reactivar el consum en el municipi i minimitzar els efectes adversos en l'economia local, amb l'objectiu d' aconseguir una reactivació econòmica i social.
La campanya “Bons comerços d’Almussafes” consisteix en posar en circulació bons de consum de 25,00 euros per persona consumidora que es podran utilitzar en qualsevol dels establiments comercials i serveis d'Almussafes que s'adherisquen a la iniciativa.

Establiments participants i adhesió a la campanya

Podran participar, de manera gratuïta, tots els comerços i serveis amb un local permanent obert al públic en el terme municipal d'Almussafes i si no requereix establiment permanent per a realitzar la seua activitat hauran de tindre el domicili fiscal en el terme municipal d'Almussafes.

L'empresa interessada s'inscriurà del 4 al 17 de setembre de 2023 a través del portal web https://almussafes.comercioscomunitatvalenciana.com/ aportant la següent documentació:

  • Certificat de situació en el cens d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT)

Funcionament de la campanya i condicions de participació:

Seran beneficiàries d'aquesta campanya les persones físiques empadronades en el municipi d'Almussafes majors de 18 anys.

Els bons tindran un valor de 25,00 euros.

Les persones beneficiàries podran inscriure's per a sol·licitar els bons a través del portal web https://almussafes.comercioscomunitatvalenciana.com/
Després de la sol·licitud del bo i la comprovació que compleix els requisits establits, la persona beneficiària rebrà el bo en format digital a l'adreça d'email que facilite en el moment de la sol·licitud, que podrà imprimir.

Utilització dels bons:

Els consumidors presentaran el número identificador del bo com a pagament de la compra que realitzen en qualsevol dels establiments adherits a la campanya. Podran presentar-ho en format electrònic o imprés en paper.
El període per a sol·licitar els bons consum serà del 18 al 24 de setembre de 2023. En el cas que, acabat el termini, quedaren bons disponibles,aquest termini podrà prorrogar-se.
El període per a realitzar les compres serà del 25 de setembre al 7 d'octubre de 2023
Per a poder aplicar el bo s'haurà de presentar el NIF/NIE abans del pagament en l'establiment. La utilització dels bons és compatible amb qualsevol tipus de descompte, oferta o rebaixa disponible en l'establiment per al producte que es desitja adquirir.

Level AA conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Ajuntament d'Almussafes - Conselleria d'Innovació, Industria, Comerç i Turisme